Pr 1 oktober tilbyder vi Covid 19 vaccination til  borgere over 50 år,

Influenza vaccination og Pneumokok vaccination til borgere over 65 år

samt kroniske syge. 

Information

PERSONDATAFORORDNINGEN


EU har vedtaget nye regler, så du er bedre beskyttet,når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig.

Det gælde også lægeklinikker. Du kan læse mere om de nye regler i Persondataforordningen og i Databeskyttlsesloven.

Vi indsamler helbredsoplysninger om patienter i det omfang, som det er nødvendigt for patientbehandlingen. VI vidergiver kun helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren for at muliggøre patientbehandlingen samt til afrejningsformål.

I klinikken kan du få udleveret en liste over relevante aktører og samarbejdspartnere.

København, 22. maj 2018

Læge Birgit Reindahl.

Du kan læse vores privatlivspolitik ved at trykke på her