Pr 1 oktober tilbyder vi Covid 19 vaccination til  borgere over 50 år,

Influenza vaccination og Pneumokok vaccination til borgere over 65 år

samt kroniske syge. 

Børnevaccination

Alder Vaccination Børneundersøgelse
5 uger   x
3 mdr. Di-te-ki-pol-hib-hbv I
PCV7 I
 
5 mdr Di-te-ki-pol-hib-hbv II
PCV7 II
x
12 mdr Di-te-ki-pol-hib-hbv III
PCV7 III
x
15 mdr MFR I  
2 år   x
3 år   x
4 år MFR II x
5 år Di-te-ki-pol x
12 år MFR II (børn ældre end 4 år indtil 2016)
HPV (kun piger)
 

 

Di: Difteri
Te: Tetanus
Ki: Kighoste
Pol: Polio
Hib: H(aemophilus) I(nfluenzae) b
MFR: Mæslinger, Fåresyge, Rødehunde

HBV: Hepatitis B vaccine
PCV7: Pneumokokvaccine
HPV (Gardasil): Human papiloma virus (kun piger)

Oplysninger om de enkelte vaccinationer kan findes på www.ssi.dk