Børnevaccination

AlderVaccinationBørneundersøgelse
5 ugerx
3 mdr.Di-te-ki-pol-hib-hbv I
PCV7 I
5 mdrDi-te-ki-pol-hib-hbv II
PCV7 II
x
12 mdrDi-te-ki-pol-hib-hbv III
PCV7 III
x
15 mdrMFR I
2 årx
3 årx
4 årMFR II x
5 årDi-te-ki-polx
12 årMFR II (børn ældre end 4 år indtil 2016)
HPV (kun piger)

Di: Difteri
Te: Tetanus
Ki: Kighoste
Pol: Polio
Hib: H(aemophilus) I(nfluenzae) b
MFR: Mæslinger, Fåresyge, Rødehunde

HBV: Hepatitis B vaccine
PCV7: Pneumokokvaccine
HPV (Gardasil): Human papiloma virus (kun piger)

Oplysninger om de enkelte vaccinationer kan findes på www.ssi.dk